Künye

Şirket Bilgileri

Unvanı : Yeni Boyutlar Televizyonculuk Yayıncılık Yapımcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Logo/Çağrı İşareti : Televizyon (MGC )
Yayın ortamı : Uydu ortamı
Lisans tipi : U-TV
Yayın türü : Tematik – Müzik
Yazışma adresi : Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk. No:71 Kadıköy İstanbul
Telefon ve Faks : 0216 606 1 642
İnternet adresi : www.yeniboyutlartv.com
e posta adresi : [email protected]

Sorumlu Müdür

Adı-soyadı : Atila Bulak
Posta adresi : Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk. No:71 Kadıköy İstanbul
Telefon ve Faks : 0216 606 1 642
e-posta adresi : [email protected]

İzleyici Temsilcisi

Adı-soyadı : Atila Bulak
Posta adresi : Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk. No:71 Kadıköy İstanbul
Telefon ve Faks : 0216 606 1 642
e-posta adresi : [email protected]